نمایش دادن همه 4 نتیجه

طارم هاشمی یکی از مرغوبترین برنج های شمال می باشد و برنج 100 درصد ایرانی می باشد .